Szukasz profesjonalnego kursu KPP?
Zasady bezpieczeństwa pracowników wykonujących prace drogowe
Prace związane z remontami lub modernizacją dróg związane są z szeregiem zagrożeń dla pracowników. W wielu przypadkach stwarza też istotne ryzyko dla uczestników ruchu drogowego. Z tego powodu bezpieczeństwo prac drogowych powinno być jedną z kluczowych kwestii, jakie należy poruszyć już na etapie ich planowania. Na czym polega skuteczna ochrona pracowników drogowych?

Na jakie zagrożenia narażeni są pracownicy wykonujący prace drogowe?

Roboty drogowe prowadzone w obszarze pasa drogowego lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie należą do niebezpiecznych zadań, przy których istnieje duże ryzyko wypadków. Główne zagrożenia dla bezpieczeństwa prac drogowych stanowią:

 • kolizje – zarówno z udziałem uczestników ruchu, jak i pracowników czy pojazdów niezbędnych do wykonywania robót,
 • wypadki związane z obecnością wykopów lub zdjętej nawierzchni drogi,
 • przeszkody, które mogą występować w obszarze robót,
 • unieruchomione pojazdy, które na skutek awarii zajmują pas drogowy.

Podstawowe zasady BHP podczas robót drogowych

Z uwagi na wysokie ryzyko wypadków, zasady BHP na drodze powinny być przestrzegane ze szczególną pieczołowitością. Do najważniejszych kwestii, których w żadnym przypadku nie można zaniedbywać, należą odpowiednie oznaczenia oraz zabezpieczenie terenu, na którym przeprowadzane są prace. Należy tutaj mieć na względzie zarówno ochronę pracowników drogowych, jak i pieszych oraz innych uczestników ruchu – szczególnie wtedy, gdy droga nie jest całkowicie zamknięta.

W tym celu wykorzystuje się takie elementy jak zapory drogowe, taśmy ostrzegawcze, pachołki drogowe, separatory ruchu, kładki dla pieszych, taśmy odblaskowe, światła ostrzegawcze, znaki drogowe BHP i wiele innych.

Ważne jest również to, by wszystkie specjalistyczne sprzęty i pojazdy wykorzystywane w trakcie robót były odpowiednio oznaczone – tak, by były dobrze widoczne zarówno w ciągu dnia, jak i po zapadnięciu zmroku. Najczęściej stosowane są różnego rodzaju akcesoria odblaskowe, tablice ostrzegawcze oraz sygnalizatory świetlne (tzw. koguty). Niezależnie od rodzaju wykorzystanych oznaczeń istotne jest to, by były one widoczne niezależnie od pory dnia i warunków atmosferycznych z odległości nie mniejszej niż 150 metrów.

Środki ochrony osobistej

Ochrona pracowników drogowych oznacza również konieczność zapewnienia im odpowiednich środków ochrony osobistej, dostosowanych do zakresu wykonywanych czynności. Należą do nich m.in.:

 • hełmy ochronne – szczególnie w przypadku prac w strefach niebezpiecznych, w których występuje ryzyko upadku elementów z wysokości (np. gdy prace wykonywane są pod mostami lub wiaduktami),
 • odzież i akcesoria ochronne – np. odpowiednie spodnie i kurtki w zimie, okulary przeciwsłoneczne latem,
 • ochronniki słuchu, jeśli prace przeprowadzane są w hałasie,
 • rękawice ochronne,
 • kamizelki ostrzegawcze z elementami odblaskowymi,
 • w przypadku narażenia na pyły lub działanie środków chemicznych – osłony chroniące układ oddechowy.

Należy również zwrócić uwagę na odpowiedni dobór odzieży roboczej. Części ubrania nie powinny mieć wystających ani zwisających elementów, które mogą ulec zaczepieniu o pracujące elementy maszyn. Jeśli praca odbywa się w miejscu, w którym panują wysokie temperatury lub obecne są odpryski gorących materiałów bitumicznych, odzież powinna być również niepalna i odporna na działanie łatwo palnych substancji. Dotyczy to również odzieży odblaskowej stosowanej w pracy drogowej.

Higiena na stanowisku pracy

Należy pamiętać, że bezpieczeństwo prac drogowych obejmuje również przestrzeganie określonych zasad higieny. Bardzo ważne, by pracownik:

 • nie jadł i nie pił na stanowisku pracy,
 • po zakończeniu pracy każdorazowo mył ręce przy pomocy przeznaczonych do tego środków higienicznych,
 • nie dopuszczał do skażenia odzieży jakimikolwiek substancjami; jeśli taka sytuacja nastąpi, konieczna jest zmiana zanieczyszczonych ubrań.

Pierwsza pomoc przy pracach drogowych

Przestrzeganie zasad BHP jest kluczowe dla zapewnienia pracownikom oraz użytkownikom dróg bezpieczeństwa podczas prac drogowych. Jednak nawet ścisłe stosowanie się do zaleceń nie stanowi gwarancji, że nie dojdzie do wypadku lub innego nagłego zdarzenia. Dlatego każdy pracodawca powinien zapewnić pracownikom niezbędne środki i wiedzę, pozwalające na udzielenie pierwszej pomocy podczas prac drogowych. W tym celu konieczne jest zapewnienie odpowiednio wyposażonych apteczek i punktów pierwszej pomocy, jak również oddelegowanie przynajmniej części personelu na specjalny kurs, taki jak szkolenie z pierwszej pomocy dla firm organizowane przez Centrum Ratownictwa. Ich uczestnicy zyskują wiedzę oraz umiejętności przydatne zarówno podczas prac drogowych, jak i w każdej innej sytuacji, w której szybka i odpowiednia reakcja może uratować czyjeś zdrowie lub życie. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych kursów!