Szukasz profesjonalnego kursu KPP?
Bibliografia artykułu
 1. Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z dnia 5.12.1996
 2. Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta z dnia 6 listopada 2008
 3. Sygn. akt II CK 303/04. Orzecznictwo Sądów Polskich 2005
 4. Sygn. akt. I ACa 236/05. LEX nr 175206.
 5. Sygn akt. I ACa 784/04. Prawo i Medycyna 2007; 2: 138.
 6. A. Liszewska: Zgoda pacjenta na zabieg leczniczy. Państwo i Prawo 1997
 7. Wyrok z dnia 28.8.1972 r., sygn. akt II CR 296/72. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 1973
 8. „Warunek uświadomionej zgody na zabieg leczniczy” dr n. praw. Rafał Kubiak Medycyna Praktyczna 2011/01
 9. „Zgoda/brak zgody na udzielania świadczeń podwyższonego zdrowotnych podwyższonego ryzyka. mgr prawa, dr n. med. Justyna Zajdel
 10. Świderska M.: „Zgoda pacjenta na zabieg medyczny” Toruń 2007
 11. Daszkiewicz K „Uchylenie odpowiedzialności lekarza za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta” Palestra 2001
 12. Sygn. akt I CSK 191/05, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2007