Zgoda pacjenta na zabieg medyczny - podstawowe zagadnienia w pierwszej pomocy i medycynie ratunkowej

dr n. med. mgr prawa Jacek Siewiera, Izabela Dembowska

Zgoda dotycząca zabiegów medycznych udzielana przez pacjenta lekarzowi od lat stanowi temat rozważań lekarzy oraz prawników, na który napisano już tysiące stron.

Szczegółowe uregulowania prawne z tego zakresu znalazły swoje miejsce w licznych ustawach, rozporządzeniach oraz wyrokach sądowych. W ostatnim czasie do dyskusji o prawnych aspektach woli pacjenta jako elementu procesu terapeutycznego coraz częściej dołączają także stowarzyszenia pacjentów oraz instytucje publiczne zajmujące się taktyką ochrony ich praw. Temat, pomimo tak wielu interpretacji w doktrynie prawniczej oraz rozlicznych opracowań naukowych ze strony klinicystów, do tej pory budzi znaczne kontrowersje wśród pacjentów, burzliwą dyskusję na naukowych sympozjach oraz ogromne emocje na salach sądowych.

Po wprowadzeniu w 2008 roku ustawy „O prawach pacjenta oraz Rzeczniku Praw Pacjenta” aktywność stowarzyszeń reprezentujących świadczeniobiorców usług medycznych została pobudzona dodatkowym zapisem art. 4 w/w ustawy, który nadaje możliwość dochodzenia na drodze sądowej zadośćuczynienia za każde złamanie praw pacjenta (w tym w szczególności prawa do świadomej, swobodnie wyrażonej zgody). W opinii autorów warto więc temat zgody omówić jeszcze raz zwracając szczególną uwagę na praktyczne aspekty zastosowania aktualnych regulacji prawnych.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij