Szukasz profesjonalnego kursu KPP?
Zgoda pacjenta na zabieg medyczny - podstawowe zagadnienia w pierwszej pomocy i medycynie ratunkowej

Szczegółowe uregulowania prawne z tego zakresu znalazły swoje miejsce w licznych ustawach, rozporządzeniach oraz wyrokach sądowych. W ostatnim czasie do dyskusji o prawnych aspektach woli pacjenta jako elementu procesu terapeutycznego coraz częściej dołączają także stowarzyszenia pacjentów oraz instytucje publiczne zajmujące się taktyką ochrony ich praw. Temat, pomimo tak wielu interpretacji w doktrynie prawniczej oraz rozlicznych opracowań naukowych ze strony klinicystów, do tej pory budzi znaczne kontrowersje wśród pacjentów, burzliwą dyskusję na naukowych sympozjach oraz ogromne emocje na salach sądowych.

After the introduction of the Act "On Patient Rights and the Ombudsman for Patients" in 2008, the activity of associations that represent medical service recipients was stimulated by an additional provision of Art. 4 of the aforementioned Act, which provides the possibility of seeking redress for any breach of patient's rights (including in particular the right to informed, freely expressed consent). In the opinion of the authors, it is worth discussing the topic of consent once more, paying particular attention to the practical aspects of applying current legal regulations.