Szukasz profesjonalnego kursu KPP?
Znaczenie ratownictwa obywatelskiego dla całego systemu ratownictwa

Czas dojazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego na miejsce zdarzenia, zgodnie z wytycznymi NFZ, powinien wynosić mniej niż 8 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców oraz 15 minut poza miastem. Natomiast maksymalny czas jest określony na 15 minut w mieście i 20 minut poza nim. Tyle teoria, bo w praktyce jest z tym różnie. Na szczęście dzięki ratownikom obywatelskim poszkodowany ma szansę na otrzymanie skutecznej pomocy.

Czas dojazdu ZRM a udzielenia pierwszej pomocy

W wielu przypadkach udaje się utrzymać wskazane wyżej czasy dojazdu, ale nie zawsze, a spowodowane jest to wieloma różnymi przyczynami. W przypadku nagłych stanów zagrożenia życia nawet te minimalne 8 minut może być za długo, dlatego na całym świecie szkoli się osoby z pierwszej pomocy oraz wprowadza się jednostki współpracujące z PRM. O tym, czym jest ratownictwo obywatelskie, pisaliśmy szerzej w odrębnym artykule. Tutaj skupimy się nad tym, jakie znaczenie dla PRM na ratownictwo obywatelskie.

System Państwowego Ratownictwa Medycznego nie jest zawieszony w próżni i nie może działać bez współpracy z pozostałymi jednostkami systemu, a także zwykłymi obywatelami. Często to od świadków zdarzenia zależy, czy osoba poszkodowana przeżyje, czy też nie. Ratownicy obywatelscy po przeszkoleniu z pierwszej pomocy stanowią niezwykle ważny, wręcz fundamentalny element łańcucha ratownictwa.

W Polsce i na całym świecie żyją pasjonaci ratownictwa, osoby które bezinteresownie niosą pomoc i zrzeszają się w organizacje bardziej lub mniej sformalizowane. Są to ludzie po kursach pierwszej pomocy, a Ratownicy działający w strukturach jednostek takich jak Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Policja, Górskie, Tatrzańskie i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Ratownicy obywatelscy są więc wśród nas i jest ich wielu, dzięki czemu znacząco zwiększa się szansa szybkiej i skutecznej pomocy, zanim dotrze Zespół Ratownictwa Medycznego.

Innymi słowy, ratownikiem obywatelskim jest każdy, kto wykonuje czynności ratunkowe nie w ramach służbowych obowiązków. Sporo na ten temat zostało powiedziane podczas organizowanej przez nas konferencji Safe Tech Forum, której jednym z tematów przewodnich było właśnie znaczenie ratownictwa obywatelskiego.

Znaczenie ratownictwa obywatelskiego

Gdyby nie społeczne zaangażowanie w pierwszą pomoc, system PRM nie miałby szansy działać skutecznie, nawet zakładając minimalny czas dojazdu. Przy nagłym zatrzymaniu krążenia liczy się każda sekunda, a już po 3 minutach od zatrzymania krążenia dochodzi do nieodwracalnych zmian neurologicznych. Jest więc kluczowe, by pomoc została udzielona na długo przed przyjazdem specjalistycznych służb ratunkowych. Dodatkowo, takie organizacje jak: Ochotnicza Straż Pożarna, Służby ratowniczo-poszukiwawcze, organizacje paramilitarne, harcerze i wiele innych odciążają system od zadań niezwiązanych bezpośrednio z czynnościami ratunkowymi, np. zabezpieczanie imprez masowych, pomoc w kryzysowych sytuacjach i katastrofach, poszukiwanie zaginionych osób itp.

Zaangażowanie Zespołów Ratownictwa Medycznego we wszystkie te czynności byłoby nie możliwe i stanowiłoby ogromne obciążenie dla całego systemu, co skutkowałoby jego paraliżem. Dzięki temu, że w Polsce i na świecie działają pasjonaci ratownictwa, a także organizacje zrzeszające ratowników obywatelskich, przeszkolonych z zakresu pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy, możliwe jest skuteczne funkcjonowanie systemu. ZRM-y dysponowane są w sytuacjach, gdy faktycznie potrzebna jest pomoc medyczna. Oczywiście nie dzieje się tak w każdym przypadku i nadal wielu poszkodowanych mogłoby przeżyć, gdyby pierwsza pomoc była im udzielona szybciej i skuteczniej, jednak sytuacja ta z roku na rok się poprawia. Tak więc bez Was – bez ratowników obywatelskich – ratownictwo medyczne w takiej postaci jak obecnie znamy, nie mogłoby istnieć. Warto o tym pamiętać i szkolić obywateli z udzielania pierwszej pomocy i zachowań nastawionych na pomoc drugiemu człowiekowi.