Usunięcie konta
Usuniecie konta spowoduje zablokowanie dostępu we wszystkich systemach powiązanych z Centrum Ratownictwa sp. z o.o.