Szukasz profesjonalnego kursu KPP?
Defibrylator AED – sprzęt, który naprawdę ratuje życie
Co to jest AED i jak użyć defibrylatora?

Co to jest AED?

Automatyczny defibrylator zewnętrzny (Automated External Defibrillator), w skrócie AED to urządzenie służące do przeprowadzenia defibrylacji u osoby, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Defibrylacja to medyczny zabieg polegający na zastosowaniu prądu stałego o określonej energii w celu przywrócenia prawidłowej akcji serca. Analiza czynności mięśnia sercowego odbywa się automatycznie i na podstawie specjalnie zaprogramowanych algorytmów podejmowana jest decyzja o tym, czy defibrylacja jest konieczna, czy też nie.

Być może brzmi to skomplikowanie, ale całym sensem istnienia AED jest fakt, że wszystkie procesy zachodzą automatycznie, a użytkownik musi jedynie włączyć urządzenie i przykleić elektrody do klatki piersiowej poszkodowanego, a następnie postępować według instrukcji. Nie ma przy tym ryzyka ani wykonania nieprawidłowej, czy też niepotrzebnej defibrylacji, zaszkodzenia osobie poszkodowanej, ani też porażenia prądem.

Jeżeli na podstawie analizy okaże się, że defibrylacja jest konieczna, użytkownik zostanie poinstruowany, co dalej i jak użyć AED. Niektóre modele mają również wbudowanego asystenta resuscytacji, który znacząco ułatwia prowadzenie czynności ratunkowych, dzięki czemu nawet osoba bez doświadczenia, będzie umiała to zrobić. Wiesz już, co to jest AED, ale ...

Jak użyć defibrylatora AED?

Automatyczny defibrylator zewnętrzny został tak przemyślany, aby przeciętna osoba „z ulicy”, nawet nieprzeszkolona w zakresie użytkowania tego sprzętu, nie miała problemu z jego obsługą. Duża, graficzna instrukcja oraz komendy głosowe przeprowadzają użytkownika krok po kroku przez cały proces uruchamiania AED, naklejania elektrod na klatkę piersiową oraz dalsze czynności.

Mając do dyspozycji defibrylator, który przeważnie występuje w formie zamkniętej i oznakowanej skrzynki, należy ją otworzyć i postępować zgodnie z poleceniami wydawanymi przez urządzenie. Podczas naklejania elektrod na klatkę piersiową nie należy przerywać resuscytacji, jeżeli jest to możliwe. AED dokona analizy rytmu serca i gdy defibrylacja będzie wymagana, otrzymasz instrukcję, aby przerwać RKO na czas wyzwolenia impulsu. Następnie należy powrócić do ucisków klatki piersiowej. W skrócie mniej więcej tak działa defibrylator AED, a jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, koniecznie zapoznaj się z tym artykułem

Właściwie dlaczego to takie ważne, czyli garść informacji o NZK

Wczesne rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osoby, u której doszło do nagłego zatrzymania krążenia (NZK), jest jedyną szansą na to, aby ta osoba przeżyła. Jednak skuteczność samej resuscytacji nie jest tak duża, jakbyśmy tego sobie życzyli. Szacuje się, że nawet do 65% przypadków NZK zachodzi w mechanizmie tzw. rytmów defibrylacyjnych, do których należą migotanie komór (VF) oraz częstoskurcz komorowy bez tętna (VT). Wczesne wdrożenie defibrylacji znacząco zwiększa skuteczność RKO (nawet około 2-4 razy). Jednakże defibrylacja musi być zastosowana możliwie jak najwcześniej, gdyż każda minuta opóźnienia znacząco obniża jej efektywność. Z tego względu na świadkach zdarzenia spoczywa największa odpowiedzialność – to od nich zależą te pierwsze minuty, nim przyjedzie Zespół Ratownictwa Medycznego. Nawet przy optymistycznej wersji, że nastąpi to w ciągu kilku minut od zatrzymania krążenia, i tak może być już za późno.

Dlatego też w Polsce funkcjonuje tzw. PAD – Program Powszechnego Dostępu do Defibrylacji, który zakłada zapewnienie możliwie jak najszerszej dostępności do defibrylatorów. Obecnie urządzenia AED znajdziesz w takich miejscach jak: dworce kolejowe i autobusowe, lotniska, galerie handlowe, budynki użyteczności publicznej, kompleksy rekreacyjne i w innych lokalizacjach, gdzie przebywa wiele osób.

Jak użyć AED – naucz się więcej

Kluczem do sukcesu jest to, że nie musisz zastanawiać się, ani jak użyć AED, ani nie musisz być osobą po przeszkoleniu, by móc to zrobić. Mimo tego warto przejść kurs BLS+AED, na którym nie tylko zyskasz wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, ale i będziesz mieć okazję przećwiczyć cały proces defibrylacji na treningowych AED. Mamy nadzieję, że teraz już wiesz, co to jest defibrylator AED, do czego służy i, że nie zawahasz się go użyć, gdy to okaże się konieczne!