Szukasz profesjonalnego kursu KPP?
Kwarantanna - po co i jakich zasad przestrzegać

W sieci krąży wiele informacji, z których duża część jest nieprawdziwa lub oparta na plotkach. W trakcie otwartego webinaru Profilaktyka i bezpieczeństwo w czasie epidemii koronawirusa dowiesz się, jakie źródła informacji są najbardziej rzetelne oraz których unikać. Uważamy, że właściwa edukacja w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego to podstawa sukcesu. Już dziś możesz uczestniczyć w kursie, który pomoże Ci usystematyzować wiedzę i przygotować siebie oraz swoją rodzinę do walki z wirusem. Odpowiednie kompetencję oraz przygotowanie pozwoli lepiej przetrwać obecną epidemię, przynosząc wymierne korzyści również w wymiarze społecznym.

Czym jest kwarantanna?

Kwarantanna to przymusowe czasowe odosobnienie, które może dotyczyć ludzi, zwierząt lub przedmiotów. Jej celem jest zapobieganie szerzeniu się epidemii. Słowo pochodzi (z łac. quarantena, wł. quaranta giorni, czyli 40 dni) z dokumentu z roku 1377, z którego dowiadujemy się, że przybysze przed przekroczeniem bram miasta-państwa Ragusa (obecnie Dubrownik w Chorwacji) musieli spędzić w odosobnieniu 30 dni w oczekiwaniu na pojawienie się ewentualnych objawów czarnej śmierci (dżumy). 71 lat później w 1448 r. Senat Wenecki przedłużył okres oczekiwania do 40 dni, tworząc w ten sposób termin „kwarantanna”. Organizacja Narodów Zjednoczonych podaje pewne sugestie w zakresie ograniczenia praw obywatelskich w sytuacjach szczególnych (takich jak kwarantanna). Ale zastosowanie tych środków musi być „bezwzględnie konieczne”, co oznacza, że powinny:
 • reagować na palącą potrzebę publiczną lub społeczną (zdrowie)
 • proporcjonalnie dążyć do uzasadnionego celu (zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych)
 • być najmniej restrykcyjnymi środkami wymaganymi do osiągnięcia celu ograniczenia
 • być zapewnione i przeprowadzone zgodnie z prawem
 • nie mogą być arbitralne ani dyskryminujące
 • ograniczać tylko prawa, które podlegają jurysdykcji państwa dążącego do nałożenia ograniczenia.
 • Zwrócić tu należy uwagę, że kwarantanna dotyczy osób zdrowych. W sytuacji wystąpienia choroby lub podejrzenia choroby mówimy o izolacji.

  Dobre praktyki w trakcie kwarantanny

  Dobre praktyki w trakcie kwarantanny:
 • postępuj zgodnie z wytycznymi lokalnych władz
 • jeżeli to możliwe pracuj zdalnie
 • ogranicz do absolutnego minimum spotkania towarzyskie
 • unikaj skupisk ludzi
 • myj często ręce i unikaj dotykania ust, nosa i oczu
 • bieżące informacje na temat COVID-19 możesz uzyskać pod numerem telefonu 800 190 590
 • zadbaj o higienę swojego miejsca zamieszkania
 • postępuj odpowiedzialnie
 • nie panikuj i nie pozwalaj na panikę u innych
 • kolportuj sprawdzone informacje, nie powielaj mitów, wspieraj osoby zdezorientowane.
 • Aktualne informacje znajdziesz na stronie:
 • Ministerstwa Zdrowia
 • WHO
 • Głównego Inspektoratu Sanitarnego
 • Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
 • Kwarantanna to NIE URLOP, to nie jest czas spotkań rodzinnych ani towarzyskich. Zamknięcie szkół, przedszkoli i uczelni wyższych to NIE dodatkowe FERIE.

  Psychologiczny aspekt kwarantanny

  W trakcie kwarantanny należy również pamiętać o higienie zdrowia psychicznego. Kwarantanna może mieć bardzo negatywne skutki psychologiczne dla osób poddanych tego rodzaju separacji. Ogłoszeniu kwarantanny często towarzyszą: stres pourazowy, splątanie i gniew. Do głównych stresorów można zaliczyć:
 • długi czas kwarantanny
 • obawa przed infekcją
 • narastająca frustracja powodowana bezradnością
 • nuda
 • niewystarczające zaopatrzenie
 • straty finansowe
 • piętno społeczne
 • Niektórzy badacze sugerują, że u osób poddanych kwarantannie mogą rozwinąć długo falowe efekty psychologiczne.