Szukasz profesjonalnego kursu KPP?
Na co muszą nastawić się opiekunowie kolonii? Najczęstsze wypadki i zdarzenia.

Każdego roku tysiące dzieci korzysta z możliwości wypoczynku, zabawy i nauki, jaką dają wakacyjne kolonie. Dla ich opiekunów oznacza to nie tylko wytężoną pracę, ale i dużą odpowiedzialność. Muszą oni bowiem zapewnić podopiecznym nie tylko szereg atrakcji, ale i zadbać o ich bezpieczeństwo. Niestety, nawet pomimo stosowania wszelkich możliwych środków bezpieczeństwa, istnieje ryzyko wypadków i innych zdarzeń losowych. Dlatego warto dobrze przygotować się do roli opiekuna kolonii i zyskać wiedzę o najczęstszych sytuacjach zdarzających się podczas tego typu wyjazdów oraz właściwych sposobach postępowania w nagłych wypadkach.

Najczęstsze wypadki i zdarzenia

Urazy i kontuzje

Dzieci w czasie wakacyjnych wyjazdów są aktywne – biegają, skaczą, wspinają się. W efekcie może dojść do wielu kontuzji. Najczęstsze urazy na koloniach to skręcenia, zwichnięcia czy złamania kości.

Podstawą pierwszej pomocy na koloniach w takich przypadkach jest stabilizacja uszkodzonej kończyny. Jeśli podejrzewa się złamanie, nie należy podejmować prób samodzielnego nastawienia kości. Konieczne jest również wezwanie pomocy medycznej.

Ukąszenia i użądlenia

Podczas aktywności na świeżym powietrzu, szczególnie na łące czy w lesie, dzieci są narażone na ukąszenia owadów, kleszczy, czy użądlenia os lub pszczół. Mogą one prowadzić do reakcji alergicznych, które w skrajnych przypadkach stanowią zagrożenie dla zdrowia lub życia. Udzielając pierwszej pomocy w takim przypadku, należy usunąć żądło (jeśli jest widoczne) oraz chłodzić miejsce ukąszenia bądź użądlenia przy pomocy zimnych okładów. Konieczne jest również monitorowanie stanu dziecka pod kątem objawów reakcji alergicznej, takich jak obrzęk, wysypka czy problemy z oddychaniem.

Zatrucia pokarmowe

Zatrucia pokarmowe najczęściej są skutkiem spożycia nieświeżego jedzenia lub skażonej wody. Główne objawy to bóle brzucha, biegunka i wymioty, co naraża dziecko na odwodnienie. Z tego powodu kluczowym postępowaniem jest zapewnienie mu odpoczynku i podawanie płynów.

Oparzenia

Do oparzeń najczęściej dochodzi podczas palenia ognisk, grilla czy kontaktu z gorącymi przedmiotami, co stanowi istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci na koloniach. Podstawą pierwszej pomocy w tym przypadku jest schładzanie poparzonego miejsca przy pomocy chłodnej (ale nie bardzo zimnej) wody. Następnie należy przykryć oparzenie jałowym opatrunkiem, np. suchą gazą. Nie powinno się stosować żadnych maści ani kremów. Przy poważniejszych oparzeniach również konieczne jest wezwanie pomocy medycznej.

Więcej na ten temat: Najczęstsze przyczyny urazów u dzieci

Edukacja opiekunów kolonii

Edukacja w zakresie pierwszej pomocy jest kluczowym elementem przygotowania opiekunów do reagowania na wypadki kolonijne. Dlatego warto skorzystać z możliwości, jakie dają kursy pierwszej pomocy Centrum Ratownictwa. Ich program obejmuje m.in.:

  • rozpoznawanie stanów zagrożenia życia, takich jak wstrząs, duszności, zawał serca czy udar mózgu,
  • podstawowe czynności ratunkowe – resuscytacja krążeniowo-oddechowa, tamowanie krwotoków, używanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED),
  • postępowanie w najczęstszych nagłych wypadkach na koloniach takich jak urazy, poparzenia, zatrucia itp.

Istotne jest również to, by opiekunowie kolonii utrzymywali swoje umiejętności na wysokim poziomie dzięki szkoleniom przypominającym.

Apteczka pierwszej pomocy

Dobrze wyposażona apteczka na koloniach jest niezwykle ważnym elementem pozwalającym zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom wyjazdu. W skład jej wyposażenia powinny wchodzić przede wszystkim:

  • materiały opatrunkowe – jałowe opatrunki z gazy, bandaże, opaski elastyczne i plastry,
  • preparaty do dezynfekcji,
  • folia NRC, nożyczki, pęseta, rękawiczki jednorazowe.

Więcej na ten temat: W co wyposażyć apteczkę dla rodziców i opiekunów?

Bezpieczeństwo kolonijne jest kwestią priorytetową dla każdego opiekuna dzieci. Dlatego tak ważne jest przygotowanie się na najczęściej zdarzające się w takich okolicznościach wypadki. Fundamentami skutecznej opieki nad młodzieżą są w tym przypadku dobrze opracowane procedury bezpieczeństwa, odbycie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy oraz dobrze wyposażone apteczki na wypadek wypadku na koloniach. Należy pamiętać, że szybka i właściwa reakcja w sytuacjach kryzysowych jest tym, co pozwala uratować zdrowie, a nawet życie poszkodowanego. Z tego powodu każdy, kto przygotowuje się do roli opiekuna kolonii, powinien zadbać o nabycie oraz stałe doskonalenie posiadanych umiejętności. Możliwość taką zapewniają kursy pierwszej pomocy Centrum Ratownictwa. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty i zadbania o bezpieczeństwo wszystkich uczestników letnich wyjazdów.

Więcej na ten temat: Czy nauczyciele mają obowiązek udzielania pierwszej pomocy?