Szukasz profesjonalnego kursu KPP?
Dlaczego przeszkolenie z pierwszej pomocy to kluczowa umiejętność Twojego pracownika?

Bezpieczeństwo pracowników powinno być priorytetem dla każdego pracodawcy. Obowiązki nakładane na firmy przez prawo obejmują m.in. szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy czy zapewnienie pracownikom dostępu do odpowiednio wyposażonych apteczek oraz punktów pierwszej pomocy. Nie warto jednak ograniczać się wyłącznie do tego, co wymagane przepisami. Inwestycja w bezpieczeństwo nie tylko zwiększa komfort pracowników oraz ich satysfakcję z pracy, ale i korzystnie wpływa na wizerunek firmy. Coraz większą popularnością cieszą się obecnie specjalistyczne kursy z zakresu pierwszej pomocy dla firm, w których biorą udział nie tylko wyznaczone osoby, ale i wszyscy pracownicy danego przedsiębiorstwa. Dlaczego warto postawić na umiejętności całego personelu w tym zakresie?

Dlaczego przeszkolenie pracowników z zakresu pierwszej pomocy jest tak ważne?

Wypadki przy pracy, czy nagłe zachorowania to zdarzenia, które mogą zdarzyć się wszędzie – nawet w firmie o tzw. niskim ryzyku (np. przy pracy biurowej). W każdej z tych sytuacji niezbędna jest natychmiastowa reakcja. Jednocześnie, nawet jeśli w miejscu pracy są wyznaczone osoby, które odbyły szkolenie z pierwszej pomocy, nie zawsze są one dostępne. W dodatku oczekiwanie, aż taki pracownik dotrze na miejsce zdarzenia, może trwać stosunkowo długo.

Jeśli odpowiednie szkolenie odbyli wszyscy pracownicy, każdy z nich może natychmiast zareagować w przypadku nagłego wypadku lub zachorowania. To bardzo ważne, biorąc pod uwagę, że w wielu sytuacjach o zdrowiu lub życiu poszkodowanego decydują pierwsze chwile od zdarzenia.

W niektórych przypadkach umiejętności nabywane podczas kursów pierwszej pomocy mogą okazać się niezbędne dla zapobiegania poważniejszym incydentom. Powszechna wiedza o tym, jak zachować się w potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach często pozwala ograniczyć liczbę poszkodowanych i zminimalizować ryzyko poważniejszych incydentów.

To jednak nie koniec korzyści, jakie przynosi szkolenie z pierwszej pomocy dla firm organizowane przez Centrum Ratownictwa. Dzięki zdobytej wiedzy oraz umiejętnościom jego uczestnicy stają się bardziej pewni siebie. Pozwala to im zachować spokój i koncentrację w różnego rodzaju sytuacjach kryzysowych – również wtedy, gdy nikt nie został poszkodowany.

Należy również wspomnieć o tym, w jaki sposób szkolenia z pierwszej pomocy wpływają na wizerunek firmy. Inwestycja w profesjonalne kursy świadczą o tym, że w danym miejscu pracy bezpieczeństwo pracowników stawiane jest na pierwszym miejscu. Ma to bardzo korzystny wpływ również na relacje między członkami personelu oraz postrzeganie firmy przez klientów oraz partnerów biznesowych.

Czytaj także: Osoba wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy Obowiązki pracodawcy w zakresie pierwszej pomocy

Szkolenia z pierwszej pomocy dla firm a prawo

W Polsce każdy pracodawca jest zobowiązany do tego, by w zakładzie pracy znajdowały się apteczki lub punkty pierwszej pomocy. Oprócz tego konieczne jest wyznaczenie przeszkolonych w tym zakresie osób. Należy jednak pamiętać, że oprócz tego każdy obywatel ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy w sytuacji, gdy istnieje zagrożenie dla zdrowia lub życia innej osoby – również na terenie zakładu pracy. Dlatego odpowiedzialny pracodawca powinien zadbać o to, by wszyscy podwładni posiadali wiedzę o podstawowych działaniach ratowniczych. Jest to o tyle istotne, że zgodnie z przepisami kodeksu karnego nieudzielenie pomocy może skutkować karą pozbawienia wolności.

Z tego powodu właściciele firm i osoby decydujące o tego typu kwestiach nie powinni ograniczać się jedynie do przeszkolenia wyznaczonych pracowników, ale objąć programem szkoleń cały personel. Zapraszamy do udziału w kursach Centrum Ratownictwa. Ich uczestnicy poznają zasady udzielania pierwszej pomocy zarówno w przypadku wypadków przy pracy, ale i innych zdarzeń nagłych, niezależnie od okoliczności. Inwestowanie w zdrowie i bezpieczeństwo zawsze się zwraca. Nigdy bowiem nie wiadomo, kiedy inny człowiek może potrzebować naszej pomocy.