Szukasz profesjonalnego kursu KPP?
Zapobieganie udarowi mózgu. Profilaktyka, świadomość i zmiana nawyków
Udar mózgu to druga pod względem częstości przyczyna zgonów na świecie. Choć większość przypadków dotyczy osób w średnim i starszym wieku, w praktyce problem ten może dotknąć każdego. Dlatego niezwykle ważne jest, by każdy posiadał wiedzę oraz umiejętności pozwalające rozpoznać udar, a co za tym idzie – bezzwłocznie wezwać pomoc. Jest to bowiem jedna z tych sytuacji, gdy liczy się dosłownie każda chwila i szybkie działanie. Istotne jest również zapobieganie problemowi dzięki odpowiedniej profilaktyce udaru mózgu.

Czym jest udar mózgu?

Udar mózgu to stan będący konsekwencją niewydolności krążenia, która wpływa na część obszaru mózgu, powodując śmierć tworzących go komórek. Może być przyczyną znacznej niepełnosprawności, a nawet zgonu. U większości osób jego wystąpienie nie jest poprzedzone żadnymi sygnałami ostrzegawczymi. Można jednak zapobiegać udarowi dzięki wdrożeniu odpowiedniej profilaktyki.

Wyróżnia się trzy rodzaje udarów:

 • udar niedokrwienny – dotyczy ok. 80-87% wszystkich przypadków udarów. Nazwa ta odnosi się do sytuacji, w której dochodzi do zamknięcia światła tętnicy, która doprowadza krew do mózgu. W efekcie dochodzi do niedokrwienia komórek,
 • udar krwotoczny – do niedokrwienia mózgu dochodzi tutaj na skutek krwotoku podpajęczynówkowego lub śródmózgowego,

Jakie sygnały wysyła organizm przed udarem?

Warto wspomnieć również o tzw. mikroudarach. To stan, w którym niedrożność tętnicy jest tymczasowa i ustępuje samoistnie. Rozpoznanie może być potwierdzone przez badania obrazowe, przede wszystkim rezonans magnetyczny. Objawy mikroudaru są takie same, jak w przypadku „prawdziwych” udarów, jednak szybko zanikają. Jest to jednak istotnych sygnał alarmowy; u większości pacjentów w stosunkowo krótkim czasie dochodzi do poważnego udaru. Dlatego w takiej sytuacji konieczna jest bezzwłoczna konsultacja z lekarzem. Tylko szybka, profesjonalna pomoc może pomóc zapobiec udarom mózgu w takiej sytuacji.

Przyczyny udaru

Jak się chronić przed udarem mózgu? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy przede wszystkim poznać przyczyny tego stanu. Najczęstsze z nich to:

 • miażdżyca, czyli choroba, w której dochodzi do tworzenia się złogów lipidowych na ścianach naczyń krwionośnych,
 • nadciśnienie – zbyt wysokie ciśnienie wywierane przez krew na ściany naczyń może z czasem spowodować ich uszkodzenie; jeśli do krwotoku dojdzie w obrębie mózgu, częstym skutkiem jest udar niedokrwienny.

Wśród istotnych czynników ryzyka, na które należy zwrócić uwagę w profilaktyce udarowej, należy wymienić także:

 • wysoki poziom cholesterolu LDL (tzw. “złego cholesterolu”) oraz trójglicerydów – przyczyniają się one do miażdżycy i twardnienia ścian tętnic,
 • dyslipidemia – schorzenie powodujące zaburzenia gospodarki lipidowej,
 • palenie papierosów – może być przyczyną miażdżycy, podnoszenia się ciśnienia krwi oraz zmniejszenia ilości tlenu docierającego do mózgu,
 • otyłość
 • nieodpowiednia dieta,
 • brak aktywności fizycznej,
 • chroniczny stres,
 • nadużywanie alkoholu i narkotyków wpływających na ciśnienie krwi,
 • przyjmowanie doustnych środków antykoncepcyjnych, szczególnie przez kobiety w grupie podwyższonego ryzyka lub powyżej 35. roku życia,
 • cukrzyca,
 • choroby serca,
 • bezdech senny,
 • migreny z aurą.

Objawy udaru

Charakterystyczne objawy udaru są łatwe do rozpoznania nawet przez osoby nieposiadające wykształcenia medycznego. Obejmują one przede wszystkim:

 • trudności z mówieniem lub rozumieniem mowy,
 • paraliż lub drętwienie twarzy i kończyn, zazwyczaj tylko po jednej stronie ciała,
 • problemy z widzeniem w jednym lub obydwu oczach,
 • ból głowy – nagły i silny; często towarzyszą mu wymioty, zawroty głowy lub zaburzenia świadomości,
 • problemy z równowagą, poruszaniem się lub utrata koordynacji ruchowej.

W przypadku udaru mózgu pacjent musi otrzymać specjalistyczną pomoc medyczną. Kluczowe jest szybkie działanie – im krótszy będzie czas oczekiwania na wdrożenie odpowiedniego postępowania, tym większe są szanse na uratowanie życia poszkodowanego oraz powrót do zdrowia.

Więcej na ten temat: Jak rozpoznać udar mózgu?

Jak można zapobiec udarowi mózgu?

Udar to bardzo poważny stan bezpośredniego zagrożenia życia. Na szczęście można w dużym stopniu zapobiegać jego wystąpieniu. Profilaktyka udaru mózgu wiąże się przede wszystkim z kontrolowaniem stanu zdrowia, stosowaniem zbilansowanej diety i utrzymywaniem prawidłowej masy ciała. Istotna jest również odpowiednia aktywność fizyczna oraz unikanie używek – szczególnie papierosów i alkoholu.

Należy pamiętać również o monitorowaniu ciśnienia krwi oraz poddawaniu się regularnym badaniom laboratoryjnym. Szczególnie ważne dla zapobiegania udarowi jest regularne sprawdzanie poziomu lipidów i cukru we krwi.

Zaleca się również, by kobiety po 35. roku życia wybierały inne metody antykoncepcji niż standardowe preparaty hormonalne. To istotny element zapobiegania udarowi mózgu zwłaszcza u osób w grupie podwyższonego ryzyka.

Kiedy wzywać pomoc?

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek objawów udaru trzeba bezzwłocznie wezwać pogotowie – nawet wówczas, gdy symptomy całkowicie zanikną lub okresowo pojawiają się i ustępują samoistnie. W zapamiętaniu objawów, na które należy zwrócić szczególną uwagę, może pomóc potraktowanie słowa “udar” jak skrótu oznaczającego:

U – utrudnioną mowę – poproś chorego o powtórzenie prostej frazy lub przedstawienie się. Zwróć uwagę na to, czy mowa nie staje się niewyraźna lub zmieniona,

D – dłoń opadniętą – poproś osobę, by podniosła ręce do góry i sprawdź, czy jedna z nich opada lub nie może być podniesiona,

A – asymetria ust – poproś o uśmiechnięcie się; pozwoli to zauważyć ewentualne opadanie kącika ust lub porażenie połowy twarzy,

R – rozmazane widzenie – zapytaj, czy chory widzi wyraźnie.

W przypadku zaobserwowania któregokolwiek z wymienionych objawów bezzwłocznie skontaktuj się z pogotowiem ratunkowym pod numerem 999 lub 112. Świadomość objawów udaru z każdym rokiem rośnie. Jest to w dużej mierze zasługa licznych kampanii społecznych na ten temat. Nadal jednak nie każdy potrafi go rozpoznać, a co za tym idzie – udzielić niezbędnej pomocy. Dużą pomocą w tej kwestii są kursy pierwszej pomocy w Centrum Ratownictwa. Ich uczestnicy uczą się rozpoznawać pierwsze alarmujące symptomy stanów zagrożenia życia, a także odpowiedniego reagowania.

Jednocześnie należy podkreślić to, jak ważne jest zapobieganie udarom mózgu poprzez odpowiednią profilaktykę. Dbałość o zdrowy tryb życia, zbilansowaną dietę oraz regularne kontrole stanu zdrowia pozwalają skutecznie chronić się przed udarem mózgu – niezależnie od wieku i schorzeń, z jakimi się borykamy.