Kurs KPP - KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC DLA FIRM

Sprawdź na czym polega nasz kurs i...

ZOSTAŃ SUPERBOHATEREM

W REALU

Szkolenia otwarte

31
Marzec

Kraków

KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

POZOSTAŁO WOLNYCH MIEJSC: 1

Rezerwuj miejsce
31
Marzec

Warszawa

KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

ZAPIS NA LISTĘ REZERWOWĄ.

Rezerwuj miejsce
31
Marzec

Koszalin

KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

Rezerwuj miejsce
31
Marzec

Olsztyn

KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

ZAPIS NA LISTĘ REZERWOWĄ.

Rezerwuj miejsce
31
Marzec

Zielona Góra

KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

POZOSTAŁO WOLNYCH MIEJSC: 6

Rezerwuj miejsce
21
Kwiecień

Poznań

KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

Rezerwuj miejsce
21
Kwiecień

Łódź

KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

Rezerwuj miejsce
21
Kwiecień

Wrocław

KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

Rezerwuj miejsce
21
Kwiecień

Gdańsk

KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

Rezerwuj miejsce
Rozwiń

Opis

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy stanowi najwyższy, formalny stopień wyszkolenia ratowniczego w Polsce, dostępny dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego. Kurs realizowany jest w oparciu o przepisy Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, a jego ukończenie pozwala na przystąpienie do egzaminu (praktyka+teoria) w wyniku którego kursant nabywa uprawnienia RATOWNIKA - w myśl przepisów polskiego prawa. W przypadku firm, korporacji oraz zakładów przemysłowych kurs ten dedykowany jest dla pracowników służb BHP, pracowników bezpośrednio odpowiadających za udzielenie pierwszej pomocy na terenie zakładu lub wchodzących w skład zakładowych zespołów ratownictwa. Kurs pozwala:

 • Znacząco podnieść kwalifikacje zawodowe pracowników, w szczególności specjalistów służby BHP oraz osób odpowiadających za bezpieczeństwo w zakładzie pracy
 • Posiąść najnowszą wiedzę i praktyczne umiejętności z kwalifikowanej pierwszej pomocy wykorzystywaną w warunkach treningu możliwie najbardziej zbliżonych do przebiegu rzeczywistych zdarzeń
 • Rozpocząć tworzenie oraz szkolenie Zakładowych Zespołów Ratownictwa w Państwa Firmach
 • Zaktualizować wiedzę zawodową poprzez wymianę doświadczeń z osobami na podobnych stanowiskach
 • Zakres

  Szkolenie przygotowane dla służb zakładowych przez Centrum Ratownictwa poszerzone zostało o tematykę związaną z organizacją Zakładowych Służb Ratunkowych, zasadami ich zarządzania, szkolenia oraz wyposażenia według europejskich standardów. Kurs trwa 66 godzin i określony jest ramowym programem kursu opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia, z czego aż 42 godziny kursu poświęcone są na realizację ćwiczeń praktycznych oraz pozorowanych akcji ratunkowych z użyciem defibrylatora. Szkolenie oferowane przez Centrum Ratownictwa przeznaczone jest dla firm i instytucji zatrudniających personel spotykający się w swojej pracy z zagrożeniami życia lub zdrowia zarówno pracowników, klientów jak i osób postronnych. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy jest niezbędny dla personelu firm, które zawodowo realizują zadania związane z ochroną ludzkiego życia i zdrowia oraz podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa.

  Certyfikacja z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy jest nieodzowna także dla pracowników firm, lub których personel należy do grup podwyższonego ryzyka, lub na które obowiązek szkolenia został narzucony przez Ustawodawcę na mocy obowiązujących przepisów.

  Cena

  Wycena zamkniętego kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla klientów biznesowych wraz z egzaminem państwowym oraz opłatą za wydanie zaświadczenia każdorazowo jest przygotowywana indywidualnie i uzależniona od warunków organizacji kursu.

  Jeśli chcesz zgłosić swoich pracowników na otwarty kurs KPP, wybierz poniżej termin i miejsce, a następnie skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów. Cena kursu, egzaminu i wydania zaświadczenia przy zgłoszeniu jednej osoby wynosi 1390 zł, natomiast przy zgłoszeniu większej grupy przewidziana jest zniżka w wysokości 150 zł/os.

  Cena kursu zawiera koszty pracy instruktorów, sprzętu i wszelkich innych wykorzystywanych podczas szkolenia materiałów dydaktycznych. Podana kwota jest ceną brutto.

  Zostań Ratownikiem KPP z Centrum Ratownictwa!

  Realistyczne pozoracje!
  Wysoka zdawalność!
  Obejrzyj film i już dziś poczuj niepowtarzalną atmosferę naszych kursów!

  Pokaż plan
  • Fundusze Europejskie - Inteligentny Rowój
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Switch to English
  Kontakt
  Szukaj