Kurs KPP - KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC DLA FIRM

Sprawdź na czym polega nasz kurs i...

ZOSTAŃ SUPERBOHATEREM

W REALU

Opis

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy stanowi najwyższy, formalny stopień wyszkolenia ratowniczego w Polsce, dostępny dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego. Kurs realizowany jest w oparciu o przepisy Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, a jego ukończenie pozwala na przystąpienie do egzaminu (praktyka+teoria) w wyniku którego kursant nabywa uprawnienia RATOWNIKA - w myśl przepisów polskiego prawa. W przypadku firm, korporacji oraz zakładów przemysłowych kurs ten dedykowany jest dla pracowników służb BHP, pracowników bezpośrednio odpowiadających za udzielenie pierwszej pomocy na terenie zakładu lub wchodzących w skład zakładowych zespołów ratownictwa. Kurs pozwala:

 • Znacząco podnieść kwalifikacje zawodowe pracowników, w szczególności specjalistów służby BHP oraz osób odpowiadających za bezpieczeństwo w zakładzie pracy
 • Posiąść najnowszą wiedzę i praktyczne umiejętności z kwalifikowanej pierwszej pomocy wykorzystywaną w warunkach treningu możliwie najbardziej zbliżonych do przebiegu rzeczywistych zdarzeń
 • Rozpocząć tworzenie oraz szkolenie Zakładowych Zespołów Ratownictwa w Państwa Firmach
 • Zaktualizować wiedzę zawodową poprzez wymianę doświadczeń z osobami na podobnych stanowiskach
 • Zakres

  Szkolenie przygotowane dla służb zakładowych przez Centrum Ratownictwa poszerzone zostało o tematykę związaną z organizacją Zakładowych Służb Ratunkowych, zasadami ich zarządzania, szkolenia oraz wyposażenia według europejskich standardów. Kurs trwa 66 godzin i określony jest ramowym programem kursu opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia, z czego aż 42 godziny kursu poświęcone są na realizację ćwiczeń praktycznych oraz pozorowanych akcji ratunkowych z użyciem defibrylatora. Szkolenie oferowane przez Centrum Ratownictwa przeznaczone jest dla firm i instytucji zatrudniających personel spotykający się w swojej pracy z zagrożeniami życia lub zdrowia zarówno pracowników, klientów jak i osób postronnych. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy jest niezbędny dla personelu firm, które zawodowo realizują zadania związane z ochroną ludzkiego życia i zdrowia oraz podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa.

  Certyfikacja z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy jest nieodzowna także dla pracowników firm, lub których personel należy do grup podwyższonego ryzyka, lub na które obowiązek szkolenia został narzucony przez Ustawodawcę na mocy obowiązujących przepisów.

  Zostań Ratownikiem KPP z Centrum Ratownictwa!

  41 godzin zajęć praktycznych!
  Realistyczne pozoracje!
  Wysoka zdawalność!
  Obejrzyj film i już dziś poczuj niepowtarzalną atmosferę naszych kursów!

  Pokaż harmonogram kursu

  Szkolenia otwarte

  16
  Kwiecień

  Poznań

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Rezerwuj miejsce
  07
  Maj

  Warszawa

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Rezerwuj miejsce
  07
  Maj

  Bydgoszcz

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Rezerwuj miejsce
  07
  Maj

  Szczecin

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Rezerwuj miejsce
  07
  Maj

  Katowice

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Rezerwuj miejsce
  21
  Maj

  Poznań

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Rezerwuj miejsce
  21
  Maj

  Gdańsk

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Rezerwuj miejsce
  21
  Maj

  Wrocław

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Rezerwuj miejsce
  21
  Maj

  Lublin

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Rezerwuj miejsce
  04
  Czerwiec

  Warszawa

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Rezerwuj miejsce
  04
  Czerwiec

  Olsztyn

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Rezerwuj miejsce
  04
  Czerwiec

  Zielona Góra

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Rezerwuj miejsce
  04
  Czerwiec

  Kraków

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Rezerwuj miejsce
  18
  Czerwiec

  Wrocław

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Rezerwuj miejsce
  18
  Czerwiec

  Łódź

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Rezerwuj miejsce
  18
  Czerwiec

  Gdańsk

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Rezerwuj miejsce
  02
  Lipiec

  Warszawa

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Rezerwuj miejsce
  02
  Lipiec

  Katowice

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Rezerwuj miejsce
  02
  Lipiec

  Szczecin

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Rezerwuj miejsce
  02
  Lipiec

  Bydgoszcz

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Rezerwuj miejsce
  16
  Lipiec

  Lublin

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Rezerwuj miejsce
  06
  Sierpień

  Kraków

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Rezerwuj miejsce
  06
  Sierpień

  Zielona Góra

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Rezerwuj miejsce
  06
  Sierpień

  Olsztyn

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Rezerwuj miejsce
  20
  Sierpień

  Łódź

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Rezerwuj miejsce
  • Fundusze Europejskie - Inteligentny Rowój
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Switch to English
  Kontakt
  Szukaj