Koronawirusy to spora rodzina wirusów zdolnych do infekowania i powodowania choroby u ludzi i zwierząt. Kilka wirusów z tej rodziny wywołuje u ludzi zachorowania od zwykłego przeziębienia po ciężkie choroby takie jak MERS czy SARS. W ostatnim czasie powodem do zmartwień stał się koronawirus wywołujący chorobę COVID-19. Jest to nowo wykryty patogen nie znany ludzkości przed grudniem 2019 roku kiedy to doszło do epidemii w Wuhan.

Zasady profilaktyki w okresie występowania pandemii wirusa SARS-CoV-2 oparte na wytycznych oraz zaleceniach WHO oraz GIS, bezpieczne zasady organizacji miejsca pracy oraz tworzenia punktów sanitarno-epidemiologicznych w firmach w czasie epidemii nasz certyfikowany przez WHO ekspert wyjaśnia w trakcie opracowanego specjalnie webinaru Profilaktyka i bezpieczeństwo w okresie występowania pandemii wirusa SARS-CoV-2. W trakcie szkolenia systematyzujemy wiedzę z zakresu rozprzestrzeniania się wirusa oraz ochrony przed zakażeniem, wyjaśniamy czym jest wirus SARS-CoV-2, dlaczego jest niebezpieczny, jakie jest ryzyko zakażenia oraz dlaczego właściwa profilaktyka jest niezbędna w walce z epidemią. Ponad to prezentowane są dostępne oraz improwizowane środki zaradcze, środki ochrony indywidualnej t.j. maseczka, rękawiczki, a także instrukcje jak właściwie ich używać w ramach profilaktyki. W trakcie webinarium obalamy również mity na temat tego, co należy robić a czego nie należy robić, aby zapobiec własnemu zakażeniu oraz rozprzestrzenianiu się epidemii. Zarówno w czasie szkolenia, jak i po jego zakończeniu przewidziany jest czas na zadawanie pytań do naszego eksperta na temat wirusa SARS-CoV-2 oraz innych zagadnień dotyczących prezentowanego tematu. Poniżej prezentujemy pytania, z którymi najczęściej się spotykamy:

Jakie są objawy zakażenia koronawirusem COVID-19?

Najczęstsze objawy choroby COVID-19 to gorączka, zmęczenie, suchy kaszel (objawy podobne do objawów grypy). Czasami chorzy odczuwają ból głowy, gardła może też pojawić się biegunka. Część zarażonych osób może przejść infekcje bezobjawowo lub bardzo skąpymi i łagodnymi objawami. Około 80% chorych zdrowieje bez konieczności podejmowania specjalistycznego leczenia. Niestety u 1 na 6 osób które zachorują na COVID-19 mogą rozwinąć się poważne problemy z układem oddechowym wymagające specjalistycznego postępowania w ramach oddziału szpitalnego. Aktualne dane wskazują, że 2% osób z ciężkimi objawami choroby zmarło. Szczególnie narażone na powikłania są osoby starsze oraz te ze schorzeniami przewlekłymi. Osoby, które rozpoznają u siebie gorączkę, kaszel i problemy z oddychaniem powinny zgłosić się po poradę medyczną stosując zalecaną lokalnie procedurę bezpieczeństwa. Światowa Organizacja Zdrowia przyjmuje aktualnie, że COVID-19 rozprzestrzenia się drogą kropelkową oraz przez skażone przedmioty.

Jak uniknąć zarażenia koronawirusem COVID-19?

Powinniśmy unikać kontaktu z osobami prezentującymi objawy choroby (kaszel,kichanie) oraz często myć i dezynfekować dłonie. Zalecana odległość od osoby zainfekowanej w kontaktach codziennych powinna wynosić powyżej 1 metra. Nie stwierdzono obecnie zdolności wirusa do przenoszenia się powietrzem bez udziału kropelek wydzieliny osoby chorej. W celu zminimalizowania ryzyka zarażenia zalecane są następujące dobre praktyki:
 • regularne mycie i dezynfekcja rąk
 • zachowanie odległości powyżej 1 metra od osób które kaszlą lub kichają
 • unikania dotykania oczu, ust, i nosa niezdyzenfykowanymi dłońmi
 • dbanie o ogóle zasady higieny w życiu społecznym w tym zasłanianie ust i nosa przy kaszlu i kichaniu (robimy to zgięciem łokciowym lub chusteczką jednorazową)
 • pozostawanie w domu jeżeli rozpoznajemy u siebie objawy infekcji
 • śledzenie aktualnych zaleceń WHO oraz lokalnych stacji sanitarna-epidemiologicznych
 • Jak leczyć zakażenie koronawirusem?

  Należy zwrócić uwagę, że infekcji wirusowych nie leczy się antybiotykami, dla tego też antybiotyki nie powinny być stosowane jako środek zapobiegawczy lub leczniczy w stosunku do COVID-19. Leczenie sprowadza się do działań objawowych właściwego nawodnienia i obserwacji objawów Wszystkie przeprowadzane badania wykluczają także wirusa powodującego COVID-19 jako patogen odpowiedzialny za SARS.

  Czy maseczki chronią przed koronawirusem?

  Częstym dylematem jest sprawa używania masek „chirurgicznych” jako profilaktyki zakażenia. Stanowisko WHO w tej sprawie jest jednoznaczne. Osoby bez objawów oddechowych, takich jak kaszel, nie muszą nosić maski medycznej. WHO zaleca stosowanie masek dla osób z objawami COVID-19 oraz dla osób opiekujących się osobami z objawami, takimi jak kaszel i gorączka. Ważne jest aby stosowanie wszelkich form ochrony dróg oddechowych odbywało się zgodnie z zasadami. Dotyczy to samego użycia jak i utylizacji zużytego sprzętu. Używanie masek ma kluczowe znaczenie dla pracowników służby zdrowia i osób, które opiekują się kimś (w domu lub w zakładzie opieki zdrowotnej). Unikanie paniki oraz racjonalne podejście do problemu jest istotne również ze względów organizacyjno logistycznych aby uniknąć niepotrzebnego marnowania cennych zasobów i niewłaściwego użycia masek. Używanie maski ma sens tylko wtedy, gdy masz objawy oddechowe (kaszel lub kichanie), podejrzewasz zakażenie COVID-19 z łagodnymi objawami aby zmniejszyć ryzyko kontaminacji środowiska lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem zakażenia COVID-19. Przy posługiwaniu się maskami jednorazowymi warto stosować reguły zalecane przez WHO:
 • Pamiętaj, że maska powinna być używana wyłącznie przez pracowników służby zdrowia, opiekunów i osoby z objawami oddechowymi, takimi jak gorączka i kaszel.
 • Przed dotknięciem maski oczyść ręce alkoholowym ręcznikiem do rąk lub mydłem i wodą
 • Weź maskę i sprawdź, czy nie ma przetarć lub dziur.
 • Zorientuj, która strona jest górną stroną (gdzie znajduje się metalowy pasek).
 • Upewnij się, że właściwa strona maski jest skierowana na zewnątrz (strona kolorowa).
 • Umieść maskę na twarzy. Ściśnij metalowy pasek lub sztywną krawędź maski, aby dopasowała się do kształtu nosa.
 • Pociągnij dół maski, aby zakryła usta i podbródek.
 • Po użyciu zdejmij maskę; usuń elastyczne pętle z tyłu uszu, jednocześnie trzymając maskę z dala od twarzy i ubrania, aby uniknąć dotykania potencjalnie skażonych powierzchni maski.
 • Wyrzuć maskę do zamkniętego pojemnika natychmiast po użyciu.
 • Zachowaj higienę rąk po dotknięciu lub wyrzuceniu maski - Użyj ściereczki do rąk na bazie alkoholu lub w przypadku widocznego zabrudzenia, umyj ręce mydłem i wodą.
 • Jak prawidłowo założyć i zdjąć maseczkę możesz zobaczyć TU.

  Niezwykle istotne w profilaktyce zakażeń jest utrzymanie właściwej higieny w tym dezynfekcji powierzchni użytkowych. Przyjmuje się, że koronawirusy mogą przetrwać na różnych powierzchniach od kilku godzin do kilku dni. Zastosowanie ogólnie dostępnych środków dezynfekujących jest skuteczne i wystarczające.

  W razie wątpliwości należy skontaktować się z Telefoniczna Informacja Pacjenta pod numerem 800 190 590 czynną całą dobę.

  • Fundusze Europejskie - Inteligentny Rowój
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Kontakt