Szukasz profesjonalnego kursu KPP?
Pierwsza pomoc dzieciom na obozach zimowych – co powinien umieć opiekun?

Odbywające się podczas ferii kolonie i obozy zimowe to wspaniała okazja dla dzieciaków, by mogły oderwać się od codzienności, spróbować nowych aktywności, zwiedzić ciekawe miejsca i odpocząć od szkoły. Jest to równocześnie wyzwanie dla opiekunów, by zapewnić bezpieczeństwo i należytą opiekę. Jakie umiejętności pod kątem pierwszej pomocy powinien posiadać opiekun?

Obowiązki opiekuna i kto może nim zostać?

Zacznijmy od kwestii podstawowej – czy każdy może zostać opiekunem? Oprócz posiadania odpowiednich predyspozycji warunkiem jest ukończenie kursu wychowawcy (opiekuna) kolonijnego zorganizowanego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Warto też dodatkowo przeszkolić się w zakresie pierwszej pomocy, bo chociaż w ramach kursu na opiekuna przewidziane są takie zajęcia, to zachęcamy do poszerzenia swojej wiedzy. Kursy pierwszej pomocy organizowane z myślą o nauczycielach i opiekunach skupiają się przede wszystkim na pomocy dzieciom i młodzieży. Dlaczego? Ponieważ fizjologia dziecka jest nieco inna niż dorosłego i niektóre elementy mogą się różnić.

Szczegółowo na ten temat pisaliśmy w osobnym artykule, do którego zapraszamy – pierwsza pomoc pediatryczna. Szczególnie należy zaznajomić się z zasadami resuscytacji krążeniowo oddechowej u dziecka, gdyż chociaż sytuacje te zdarzają się niezwykle rzadko, to są najbardziej dramatyczne i wymagają natychmiastowego działania.

Pierwsza pomoc na obozach zimowych – najczęstsze zdarzenia

Przed wyjazdem na obóz warto przypomnieć sobie najważniejsze elementy pierwszej pomocy, zwłaszcza związane ze specyfiką wyjazdu. Zimowe obozy koncentrują się wokół aktywności takich jak jazda na nartach, snowboardzie, piesze wędrówki i śnieżne zabawy. Są to aktywności, które wiążą się ze zwiększonym ryzykiem urazów, zwłaszcza skręceń, zwichnięć i złamań, spowodowanych upadkiem. Nierzadkie są urazy głowy, czy klatki piersiowej, a czasem zdarzają się niestety również poważne wypadki wymagające interwencji medycznej. Zimą łatwo też o wychłodzenie i odmrożenia, ale zazwyczaj łagodne. Niezależnie od pory roku natomiast może dojść do zadławień. Na szczęście kursy pierwszej pomocy kładą duży nacisk na ten aspekt. Przeczytaj więcej: pierwsza pomoc w zadławieniu.

Na niektórych obozach dyżur medyczny pełni pielęgniarka lub ratownik medyczny, ale nawet w takim przypadku opiekun powinien znać podstawy udzielania pierwszej pomocy. Każdy podopieczny natomiast musi wiedzieć, gdzie znajduje się punkt medyczny i do kogo się udać lub kogo zawołać w razie wypadku. Apteczka pierwszej pomocy powinna znajdować się w stałym, konkretnym miejscu pod opieką wyznaczonego opiekuna, który będzie odpowiedzialny za jej użytkowanie i uzupełnianie. Jeżeli szukasz dobrze wyposażonej apteczki pierwszej pomocy, sprawdź ją w naszym sklepie.

Co powinna zawierać apteczka na obóz zimowy?

Z całą pewnością apteczka na kolonię musi być dostosowana do liczby uczestników oraz brać pod uwagę „większą wypadkowość” wśród dzieci. Nie ma ogólnych wytycznych dotyczących składu takiej apteczki, warto jednak kierować się normami DIN, a do tego doposażyć ją w więcej opatrunków, plastrów i bandaży, szynę do unieruchamiania złamań, folię życia i chemiczne wkłady grzewcze. Przydadzą się też opatrunki hydrożelowe, gdyż wbrew pozorom wcale nie tak trudno o oparzenia.

Zasady bezpieczeństwa na obozach zimowych

Jak już wspomnieliśmy, każdy uczestnik musi dokładnie wiedzieć do kogo zgłosić się w razie wypadku i gdzie szukać pomocy. Obecnie każde dziecko ma telefon komórkowy przy sobie, dlatego warto, aby wśród kontaktów miało zapisaną osobę odpowiedzialną za udzielanie pierwszej pomocy.

Idąc na wycieczkę, grupa powinna być prowadzona przez uprawnionego przewodnika, a zajęcia sportowe powinny odbywać się pod opieką instruktora. Samodzielna nauka jazdy na nartach, czy desce może być niebezpieczna, dlatego nad grupą zawsze powinien czuwać instruktor.

Stosując się do powyższych wskazówek, opiekunowie minimalizują ryzyko poważnych wypadków, a jeżeli już się zdarzą, to całe zdarzenie ma dużą szansę na szczęśliwe zakończenie.